Logotype Mälardalenn University
This web site has been moved.
Please visit our new and improved web site at: http://www.es.mdh.se/
Startpage www.mdh.se

PROGRESS research projectsWireless sensors for monitoring physiological parameters

Leader: Maria Lindťn
Members: Maria Lindťn, Mikael EkstrŲm
Former: Jens LŲnnblad, Javier Garcia CastaŮo, Ylva Bšcklund
Research group:Biomedical Engineering
Lab:Division of Intelligent Future Technologies
Status: finished
Partners: Linköping University, IMT
Funding: Vinnova

 

Overview

Projektreferat M√•let med projektet √§r att bygga upp en plattform f√∂r utveckling av sensor- och kommunikationssystem f√∂r tr√•dl√∂s √∂vervakning av viktiga medicinska parametrar p√• sjukhus och i hemmilj√∂. En fast f√∂rbindelse mellan patient och apparatur inneb√§r stor risk f√∂r r√∂relseartefakter samt en r√∂relsebegr√§nsning f√∂r patienten. Sensorerna inneh√•ller en bl√•tandsmodul och kommunicerar via denna med en mottagarenhet. Denna enhet skall i sin tur kommunicera via lokala eller globala n√§tverk med omv√§rlden. F√∂ljande delprojekt kan identifieras inom projektet: ¬∑ Utveckling av ett anv√§ndarv√§nligt och medicinskt p√•litligt telemetriskt EKG-√∂vervakningssystem baserat p√• Bluetooth‚ĄĘ teknologi. ¬∑ Utveckling av en flerkanalig multisensor baserad p√• Bluetooth‚ĄĘ teknologi f√∂r simultan registrering av flera medicinska parametrar. Delprojektet inkluderar √§ven √∂verf√∂ring av m√§t- och patientdata samt styrning av sensorsystemet. ¬∑ Klinisk utv√§rdering av EKG-√∂vervakningssystemet med avseende p√• s√•v√§l st√∂rningsreduktion som √∂kad r√∂relsefrihet f√∂r patienten. ¬∑ Hemodynamisk unders√∂kning vid dialysbehandling med det telemetriska PPG-√∂vervakningssystemet. The aim of the project is to build a platform for development of sensor- and communication systems for wireless surveillance of important medical parameters at hospitals and in home environment. A fixed connection between patient and equipment implies a large risk of movement artifacts in addition to a limitation of movement for the patient. The sensors includes a Bluetooth‚ĄĘ-module, through which they communicate with a receiver unit. This unit will further communicate through local or global networks. Following subprojects can be identified within the project: ¬∑ Development of a user-friendly and medical reliably telemetric ECG- surveilliance system based on Bluetooth‚ĄĘ-technology. ¬∑ Development of a multi-channel multisensor based on Bluetooth‚ĄĘ-technology for simultaneous registration of several medical parameters. This subsystem also includes transmission of measurement- and patient data and control of the sensorsystem. ¬∑ Clinical assessment of the ECG-surveillance system with respect to noise reduction and increased mobility for the patient. ¬∑ Hemodynamic assessment during dialysis by the telemetric PPG-surveilliance system.
 

Latest project publications [ Show all publications ]


Wireless ECG network, Marcus Bergblomma, Martin EkstrŲm, Mikael EkstrŲm, Javier Garcia CastaŮo (former), Mats BjŲrkman, Maria Lindťn, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering - Information and Communication in Medicine, Telemedicine and e-Health, p 244-247, Munich, September, 2009

Wireless ECG-monitoring during daily activities, Jimmie Hagblad, Mia Folke, Maria Lindťn, TromsÝ Telemedicine and eHealth Conference 2008 - Innovation in eHealth, p 1, TromsÝ, Norway, June, 2008

Bluetooth energy characteristics in wireless sensor networks, Martin EkstrŲm, Marcus Bergblomma, Javier Garcia CastaŮo (former), Maria Lindťn, Mikael EkstrŲm, Wireless Pervasive Computing, 2008. ISWPC 2008. 3rd International Symposium on, p 198-202, IEEE ISBN: 978-1-4244-1652-3, May, 2008  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2013.02.25