Logotype Mälardalenn University
This web site has been moved.
Please visit our new and improved web site at: http://www.es.mdh.se/
Startpage www.mdh.se

PROGRESS research projectsARIES - Applied Research in Industrial and Embedded Software

Leader: Ivica Crnkovic (local, at MDH)
Members: Ivica Crnkovic, Daniel Sundmark, Thomas Nolte, Moris Behnam
Status: finished , start date: 2010-06-01

 

Overview

´Forskningsinstitut och nya lärosäten i samverkan för excellens, ILE: Syftar till forskningssamverkan mellan nya lärosäten, industriforskningsinstitut och näringsliv: • att föra aktörerna samman och därigenom förstärka effekter av bland annat tidigare satsningar, exempelvis profiler. • verktyg för att utveckla redan avancerade forskningsmiljöer. • skapa distribuerade forskningsmiljöer där ovan nämnda aktörer tillsammans bedriver forskning kring gemensamma områden.´
 

Project publications


An Exploratory Case Study of Testing in an Automotive Electrical System Release Process, Daniel Sundmark, Kai Petersen (Blekinge Institute of Technology), Stig Larsson (former), Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES’11) , IEEE, Västerås, Sweden, June, 2011


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2013.02.25