MDH


PROMPTHem
Team
Partner
Kurser
Kontakta oss
Om PROMPT
Inbyggda System
MDH
BTH
Chalmers

PROMPT - Professionell masterutbildning i programvaruteknik

PROMPT är ett projekt som utifrån industrins behov av kompetensutveckling inom området programvaruteknik, ska etablera ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv. Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft.

PROMPT finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation” och leds av Mälardalens högskola i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Swedish Institute of Computer Science, med medverkan av Chalmers Tekniska Högskola och Swedsoft.

PROMPT är ett öppet initiativ som välkomnar deltagande av ytterligare företag och lärosäten. Vi har ett speciellt fokus på ändamålsenliga metoder för flexibelt lärande som möjliggör kursdeltagande oberoende av tid och rum för att underlätta deltagande även för företagens nyckelpersoner.

Kurser
Vi har tagit fram en preliminär kursfolder utifrån diskussioner med branschen: Kursfolder PROMPT

PROMPT

Det här är den preliminära kursfoldern för PROMPT. Kurserna tas fram i samarbete med deltagande företag.


Contact information:
PROMPT
School of Innovation, Design and Engineering
Box 883, Mälardalen University
SE-721 23 Västerås, Sweden
Tel: +46(0)21 101300

 

In cooperation with: