Logotype Mšlardalen University

MRTC research projectsISE - Industrial Software Engineering

Leader: Kristina Lundqvist
Members: Ivica Crnkovic, Kristina Lundqvist, Sasikumar Punnekkat, Damir Isovic
Keywords: Industrial Software Engineering, master education
Status: finished , start date: 2008-01-01 , End date: 2010-12-31
Partners: ABB CC-Systems Ericsson Prevas Volvo CE
Funding: KKS

 

Overview

MRTC ämnar utveckla ett nytt internationellt mastersprogram i samproduktion med näringslivet. Syftet med utbildningen är trefalt: i) avsevärt öka tillgången av kompetenta personer för framtida rekrytering till svensk industri,
ii) öka den industriella relevansen i akademisk utbildning,
iii)förbereda studenter för forskarutbildning och forskning i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.
Genom att kombinera Vinnovafinansieringen med det KKS-finansierade nyutvecklade industriella programmet stärker vi bägge initiativen och uppnår ömsesidig nytta. Projektet består således i att med utgångspunkt i Hi5 utveckla ett tvåårigt internationellt mastersprogram inom Industrial Software Engineering (ISE) med starka inslag av företagsmedverkan, bla genom en globaliserad industriell och akademisk rekrytering av studenter, industriellt mentorskap, samt examensarbeten som utförs gemensamt med deltagande företag.


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2010.02.23